På denne side finder du ingen idylliske billeder.

Her findes en anden side af naturen - død og genbrug.

Det kan virke frastødende på nogle, men det er en vigtig del af naturens kredsløb.

I naturen bliver alt genbrugt. Døde dyr og planter indgår i et kredsløb, hvor alt genbruges af andre dyr eller svampe og andre nedbrydere (bakterier og små-dyr).

 

Her er billeder fra naturens genbrug af ådsler samt billeder af dyr, som endnu ikke er opdaget af  nedbrydere og "genbrugere".

 

Billeder af sæl er ca. et døgn gamle. Vi fandt sælen en fredag, hvor den var helt intakt. Lørdag så sælen ud som gengivet på billederne. Naturen spilder ikke tiden - måger og andre havfugle har haft glæde af den døde sæl i løbet af det første døgn. Og flere nedbrydere er senere kommet til. Hvor ubehageligt det end kan virke på os mennesker, så genbruger dyr i naturen først de dele, som er lette at komme til. Det vil sige øjne og andre bløde områder - typisk bugen med de bløde indvolde. Her ligger sælen på maven, og nedbryderne har derfor valgt nakken som næste fodersted, efter kraniet er renset for føde.

       

En dansk-svensk gårdhundeblanding har fundet en rygrad på stranden. Selv om hunden vender hjem til en fyldt foderskål, slæber den pr. instinkt de sidste rester hjemad. Man ved aldrig, hvornår sulten sætter ind, og en rygrad bliver en stor gevinst.

Hvert år omkommer mange dyr i forbindelse med høsten af afgrøder i landbruget. Tidligere skræmtes dyrene væk med bomme påmonteret kæder, men denne fremgangsmåde er desværre ikke længere anerkendt og udbredt i forbindelse med afhøstning af afgrøder. Måske er det for dyrt at bruge få minutter på at montere bom og kæder?

Her måtte en kat lade livet i høstmaskinens knive.

Døden er en del af naturens gang, men død og lemlestelse i forbindelse med høstning af afgrøder er meningsløs spild af liv. Det MÅ kunne gøres bedre....

 

Død opleves hver dag i naturen og herunder er endnu et par billeder af de ressourcer, som genbruges i naturen. I løbet af få døgn er de døde dyr væk. Naturen spilder ikke tiden - alle fødekilder bruges hurtigst muligt.

   

Den daglige trafik er årsag til mange døde og lemlestede dyr. Særlig frøer og pindsvin er udsatte, og antallet af dræbte dyr er enormt. Også råvildt er udsat for trafikkens farer, og der påkøres hvert år alt for mange dyr.

Her er et egern kommet på tværs af trafikken. Dorte fandt egernet på en tur med sine hunde, og det viste sig senere, at en af mine kolleger havde ramt egernet på vej til arbejde. Min kollega stoppede bilen og ledte længe efter det lille egern. Eftersøgningen var dog forgæves, da egernet lå et sted, som kun hunde ville finde.

     
Når man påkører et dyr, skal man altid sikre sig, at dyret er dødt!!

 Hvis dyret ikke dør ved påkørslen, skal det aflives så hurtigt og smertefrit som muligt. Ved påkørsel af større dyr tilkaldes hjælp. Hjælp tilkaldes på telefon 1812 (Dyrenes Beskyttelse - dyr i nød) eller på telefon 114, som stiller videre til nærmeste politistation.