Padder og krybdyr.

 

 

HUSK:  i Danmark er alle padder og krybdyr fredede. Det gælder alle former for haletudser, haletudser i metamorfose, frøer, skrubtudser, firben, snoge, hugorme, stålorme og salamandre, der kan opleves i Danmark.

Hvis de indfanges, skal de - uskadte og hurtigst muligt - sættes ud igen i deres naturlige miljø. Reglerne er lavet for at beskytte dyrearter, som er truet af udryddelse. Vis respekt og overhold reglerne, så selv den mindste haletudse får lov til at leve videre.

 

Ca. 12 km fra Hjørring findes en af de reneste søer i Danmark, og hvert år udklækkes tusindvis af små haletudser, som trives fint i det klare vand.
 
Herunder kan du se videoklip af haletudser. Optagelserne strækker sig over knap 1½ måned, og du kan se, hvordan haletudserne gennemgår metamorfosen, hvor de udvikler sig til små frøer.
 
 
Firbenet er den eneste øgle, som lever i Danmark. Firbenet har den særlige egenskab, at den kan smide halen, hvis den føler sig truet på livet. Halen ligger så tilbage og vrikker, så fjenden bliver afledt, og firbenet kan nå at flygte. Selv om det kan se morsomt ud, skal man ikke stresse et firben til at smide halen. Halen vokser nemlig kun delvist ud igen, og firbenet er derfor forhindret i at bruge sin undvigemanøvre, når der virkelig er tale om at flygte for sit liv.
   
Firbenet på billedet er indfanget af en dreng i naturreservatet Vejlerne, som ligger i det nordvestlige Jylland. Da firbenet mangler halen, kan man kun håbe på, at halen ikke er mistet for at få firbenet op i hånden.